Polska dobrym miejscem do prowadzenia biznesu – wyniki rankingu „Doing Business 2015”

  W tegorocznym rankingu Banku Światowego „Doing Business 2015” Polska po raz pierwszy znalazła się w czwartej dziesiątce państw o najbardziej przyjaznym otoczeniu dla przedsiębiorczości. W opublikowanym 29 października 2014 r. zestawieniu nasz kraj zajął 32 miejsce. W 2011 r. Polska zajmowała 70 pozycję (na 183 państwa). W tegorocznym zestawieniu Polska znalazła się wśród 21 krajów, które dokonały postępów w minimum trzech analizowanych obszarach. Bank Światowy do zeszłorocznych wyróżniających się zmian w Polsce zaliczył: obniżkę kosztów podłączania do sieci elektroenergetycznej, uznawalność elektronicznych wypisów z ksiąg wieczystych oraz zwiększenie przepustowości portu w Gdańsku. Na uwagę zasługuje awans Polski jeżeli chodzi warunki prowadzenia działalności gospodarczej. W raporcie warunki te oceniane są za […]