Бухгалтерські послуги в ПольщіБухгалтерію в Польщі можна описати як формальність, пов’язану зі сплатою податків та іншими зобов’язаннями відносно держави, яку повинен оформлювати кожен підприємець. Бухгалтерський облік польської фірми  включає в себе наступні обов’язкові елементи: правильний розрахунок податку на доходи (podatek dochodowy) та ПДВ (VAT); складання та подача декларацій до Установи соціального страхування (ZUS); нарахування заробітної плати; підготовка фінансової звітності; ведення, зберігання та пред’явлення (в разі потреби) документації фірми тощо.

Спосіб ведення бухгалтерії фірми – це одне з найважливіших рішень, котре має прийняти кожен підприємець перед початком своєї діяльності. У разі реєстрації фірми та ведення бізнесу в Польщі у Вас є наступні три варіанти: самостійне ведення бухгалтерського обліку (samodzielnie), працевлаштування бухгалтера (zatrudnienie księgowego) або бухгалтерські послуги в Польщі (usługi biura rachunkowego). Цей вибір Ви можете зробити, виходячи з таких важливих факторів, як величина Вашої фірми та шкала діяльності, її організаційно-правова форма (від цього напряму залежить форма ведення бухгалтерії), а також Ваші особисті вміння, навики та наявність часу. Давайте розглянемо плюси та мінуси кожного з наведених способів.

САМОСТІЙНЕ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРІЇ

Цей спосіб є доступним для кожного підприємця. Він не вимагає спеціальної освіти чи сертифікатів. Крім того, є ще кілька важливих плюсів:

1) Повна обізнаність та контроль над фінансами Вашої фірми;

2) Заощадливість, оскільки це найдешевший спосіб ведення бухгалтерії.

Самостійно ведуть бухгалтерію фірми ті підприємці, хто щомісяця проводить кілька трансакцій, мають малу кількість нескладних статтей витрат, а також не наймають працівників. Ведення бухгалтерії в такому разі є досить простим та дозволяє економити фінанси.

Але справедливо буде описати і мінуси, які є не менш важливими в даному випадку:

1) Час, витрачений на «бюрократію»;

2) Ризик – чим складніші розрахунки, тим більша ймовірність зробити помилки, а це може потягнути за собою штрафи – додаткові непотрібні витрати;

3) Треба завжди «тримати руку на пульсі» – слідкувати, розуміти та правильно використовувати зміни в законах.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ БУХГАЛТЕРА

Працевлаштування бухгалтера найбільше підходить для великих підприємств, оскільки це найбільш дорогий спосіб ведення бухгалтерії. Це єдиний мінус. Проте він теоретично дає найбільшу ймовірність правильного ведення бухгалтерського обліку у Вашій фірмі. Крім того, підприємець не змушений витрачати свій час на підготовку різноманітних звітів та подачу декларацій. Цей варіант часто вибирають власники тих фірм, де обов’язковим є ведення повного бухгалтерського обліку (pełna księgowość – księgi rachunkowe), а також де є наймані працівники.

БУХГАЛТЕРСЬКІ ПОСЛУГИ В ПОЛЬЩІ

Бухгалтерські послуги в ПольщіДаний спосіб є надзвичайно поширений не лише серед іноземців, котрі відкрили бізнес в Польщі, а й серед самих поляків. Основна причина така: час, котрий витрачається на бухгалтерію, можна присвятити на розвиток фірми, що в практиці дає більше, ніж економія коштів у випадку самостійного ведення бухгалтерії.

На практиці співпраця з фірмами, котрі пропонують бухгалтерський облік в Польщі, виглядає так:

документи по витратам;

2) До встановленого дня кожного місяця підприємець відправляє всі ці документи фірмі, котра займається його бухгалтерією;

3) Бухгалтерська фірма повідомляє підприємця про величину податків, котрі потрібно сплатити;

4) Бухгалтерська фірма складає декларації ПДВ (VAT), веде та зберігає документацію, а також представляє клієнта у випадку перевірки податкової інспекції (kontrola podatkowa).

Список бухгалтерських послуг, котрі зазвичай надають бухгалтерські фірми в Польщі:

1) Реалізація процесів реструктуризації (зміна форми власності; формально-правові зміни; оцінка або підготовка інвестиційних планів; аналіз та оптимізація поточних процесів; визначення та пошук джерел фінансування; впровадження нових стратегій; аналіз витрат; ведення переговорів від імені боржників);

2) Облік заробітної плати (калькуляція та нарахування заробітної плати, а також утримань з неї; нарахування внесків соціального та медичного страхування; підготовка щомісячних страхових та щорічної податкової декларації);

3) Облік кадрів (ведення персональної документації працівників; підготовка свідоцтва про працю; введення змін особистих даних; визначення відпусток);

4) Послуги, пов’язані з закінченням податкового року (допомога в інвентаризації майна; аналіз записів та рахунків за звітний період; підготовка звітів за весь податковий рік; річний розрахунок податку на прибуток; складання річного фінансового звіту);

5) Поточний бухгалтерський облік (ведення облікових книг; складання податкових реєстрів ПДВ (VAT); підготовка та подача декларацій ПДВ-7(К) та ПДВ-UE; складання податкової документації для CIT (податок на прибуток від юридичних осіб) та PIT (податок на прибуток від фізичних осіб); складання періодичних фінансових звітів; ведення архіву документації);

6) Поточне ведення паушального (разового) обліку доходів (облік доходів, а також основних та нематеріальних активів; складання податкової документації для статистичної звітності; підготовка і подача декларацій ПДВ (VAT); складання щомісячних звітів про доходи власника бізнесу);

7) Податковий консалтинг;

8) Початок діяльності підприємства на території Польщі;

9) Управління платежами.

Беручи до уваги даний список послуг та ціни на ці послуги, можна оцінити скільки часу та енергії займає ведення бухгалтерії в своїй фірмі. Завдяки цьому можна визначити реальну вигоду з використання бухгалтерських послуг в Польщі. Єдине, що залишилось – порівняти для себе всі три вищезгадані варіанти та вибрати найоптимальніший для Вашого бізнесу. Якщо бухгалтерія в Польщі на даному етапі для Вас є складною, звертайтесь до компанії OPTIMUM CONSULTING GROUP.

Mariusz Tywoniuk

About Mariusz Tywoniuk

Prezes Zarządu Kancelarii Prawnej GM Consulting i Dyrektor Placówki Oświatowej Centrum Kształcenia Kadr Optimum CG, jednocześnie Prezes Zarządu Optimum CG Sp. z o.o. Absolwent Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wydziału Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Pierwsze doświadczenia nabyte w Wydziale Przestępczości Gospodarczej Komendy Stołecznej w Warszawie. Od 1998r. realizuje projekty wdrożeniowe w zakresie przekształcenia i reorganizacji podmiotów gospodarczych - głównie spółek kapitałowych, audytów związanych z: bezpieczeństwem należności, proceduralizacją działań windykacyjnych, realizacją procesów naprawczych, przekształceniowych i restrukturyzacyjnych, oraz szeroko pojętego doradztwa prawno-ekonomicznego. Stale podnosi swoje kwalifikacje w zakresie prawa, ekonomii, rachunkowości, zarządzania i ekonomii społecznej uczestnicząc w wielu kursach zawodowych i szkoleniach, a także konferencjach krajowych i międzynarodowych. Członek Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.