Za powierzone nam prowadzenie księgowości w oparciu o książkę przychodów i rozchodów odpowiadają osoby posiadające wieloletnie doświadczenie i bardzo wysokie kwalifikacje certyfikowane między innymi przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, co gwarantuje bezpieczeństwo Państwa biznesu.

Co zyskujesz?
 • Przejmiemy odpowiedzialność za prowadzenie księkowości.
 • Reprezentujemy klienta w trakcie kontroli US, ZUS i innych instytucji .
 • Zawrzemy przejrzystą umowę gwarantującą brak ukrytych kosztów współpracy
 • Doświadczenie kadry gwarantuje najwyższą jakość usług księgowych, a na życzenie klienta przygotujemy biznespaln, analizę inwestycji i inne zlecone czynności.
 • Połączenie obsługi księgowej i prawnej tworzy wyjątkową ofertę w której problemy klienta rozwiązywane są kompleksowo.
Dlaczego my, a nie konkurencja?
 • 14 lat doświadczenia kadry w prowadzeniu pionów finansowych w spółkach z o.o. i akcyjnych.
 • Kompetencje certyfikowane przez Stowarzyszenie księgowych w Polsce.
 • Doświadczenie w wyprowadzaniu firm z problemów finansowych.
 • Doświadczenie w przekształceniu spółek i działalności gospodarczych.
 • Usługi połączone z wsparciem Kancelarii Prawnej. Przedstawione powyżej kompetencje połączone z wsparciem prawników Kancelarii Prawnej GM Consulting gwarantują najwyższą jakość usług, oraz komfort kompleksowego doradztwa ekonomiczno-prawnego dzięki któremu nie musicie Państwo odrębnie rozmawiać z prawnikiem, a odrębnie z księgowym.
BIEŻĄCE PROWADZENIE KSIĘGI PODATKOWEJ I RAPORTOWANIE

Obejmuje prowadzenie dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w tym:

Obejmuje prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości w tym:

 • Dekretowanie i przygotowywanie dokumentów źródłowych do wprowadzenia do systemu księgowego.
 • Zapisywanie transakcji finansowych w systemie księgowym.
 • Prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych (w tym ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych).
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczanie kosztów odroczonych w czasie.
 • Sporządzanie i drukowanie miesięcznych zestawień obrotów i sald.
 • Sporządzanie i drukowanie miesięcznych zestawień zapisów w księgach.
 • Sporządzanie rejestrów podatkowych VAT.
 • Przygotowywanie deklaracji VAT-7(K), VAT-UE i dostarczanie do odpowiedniego Urzędu Skarbowego w terminach wymaganych przepisami podatkowymi.
 • Sporządzenie dokumentacji podatkowych dla potrzeb PIT lub CIT w obowiązujących prawem terminach.
 • Sporządzanie okresowych raportów finansowych: Rachunku Wyników oraz Bilansu w terminie określonym z KLIENTEM.
 • Przekazywanie okresowych informacji o stanie rozrachunków z odbiorcami i dostawcami w terminie określonym z KLIENTEM.
 • Prowadzenie archiwum dokumentów z roku bieżącego i roku poprzedniego bieżący rok obrotowy.

USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM ROKU PODATKOWEGO:

 • Przeprowadzenie procedur księgowych związanych z zamykaniem roku obrotowego i otwieraniem nowego roku obrotowego.
 • Analiza kont za okres podatkowy.
 • Przekazanie PODATNIKOWI wytycznych dotyczących inwentaryzacji składników majątku
 • Przeprowadzenie potwierdzenia sald.
 • Sporządzenie i wydrukowanie rocznego zestawienia obrotów i sald.
 • Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o rachunkowości.