Obsługa księgowa spółdzielni socjalnych.

Nadrzędnym celem działalności spółdzielni socjalnych jest powrót do uregulowanego życia społecznego i zawodowego spółdzielców. Drugim celem spółdzielców jest prowadzenie przedsiębiorstwa w oparciu o wspólną pracę. Spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność społeczną, kulturalno-oświatową oraz społecznie użyteczną – zarówno na rzecz swoich członków jak również środowiska lokalnego. Cele te są finansowane z nadwyżki bilansowej, która nie może być podzielona między członków spółdzielni.

W związku z powyższym również i obsługa księgowa spółdzielni wymusza inne spojrzenie i sposób rozliczania tej działalności niż jest to ogólnie przyjęte w firmach komercyjnych, w których z natury mają największe doświadczenie podmioty realizujące usługi księgowe dostępne na rynku. Należy pamiętać o nietypowej strukturze uwzględniającej poszczególne fundusze (zasobowy, udziałowy i inwestycyjny). Jednocześnie należy pamiętać że każda spółdzielnia socjalna bez względu na jej wielkość co trzy lata podlega procesowi lustracji, a tym samym księgowość spółdzielni musi być prowadzona tak by proces lustracyjny przebiegł bez zastrzeżeń.

Fakt iż Prezes Zarządu biura rachunkowego Optimum CG jest jednocześnie Prezesem Spółdzielni Socjalnej będącej członkiem Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych powoduje iż nasi klienci mogą liczyć nie tylko na profesjonalne prowadzenie dokumentacji księgowej, ale również wsparcie praktyczne w aspektach prawno- ekonomicznych. Nasi klienci powierzając Optimum CG prowadzenie księgowości Spółdzielni Socjalnej, mogą skupić się na swojej działalności, realizacji misji i celów organizacji. W ramach oferowanych usług prowadzimy księgowość spółdzielni socjalnych, kadry i płace, jej sprawy administracyjne, obsługę projektową. Zawsze kierujemy się dobrem klienta. Wspieramy rozwój organizacji doradzając w kwestii finansów i pozyskiwania środków oraz rozwiązań prawnych.

W naszym zespole są osoby z wieloletnim doświadczeniem księgowym, zarządczym i administracyjnym: specjaliści i praktycy NGO, eksperci w tworzeniu i rozliczaniu projektów, doradcy specjalizujący się w prawie podatkowym, przepisach dotyczących fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni i OPP. W naszej misji ważną rolę odgrywa odpowiedzialność społeczna, wspieramy rozwój organizacji pozarządowych, zatrudniamy osoby niepełnosprawne.