Obsługa księgowa Stowarzyszeń i Fundacji.

Stowarzyszenia i Fundacje zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości mają obowiązek prowadzić księgowość w oparciu o księgi handlowe (tzw. pełna księgowość).  Prowadząc Fundację lub Stowarzyszenie należy wiedzieć że skala działalności, ani jej charakter nie stanowi zwolnienia z tego obowiązku.

Specyfika działalności organizacji pozarządowych wymusza inne spojrzenie i sposób rozliczania tej działalności niż jest to ogólnie przyjęte w firmach komercyjnych, w których z natury mają największe doświadczenie podmioty realizujące usługi księgowe dostępne na rynku.

Mając na uwadze iż Zarząd Optimum jest zaangażowany w działalność związaną z podmiotami ekonomii społecznej, od lat zbieramy doświadczenia w kwestiach księgowości organizacji pozarządowych prowadząc zarówno księgowość na rzecz tych podmiotów jak i  bierzemy udział w szkoleniach, które mają na celu podnoszenie wiedzy u osób zajmujących się księgowością w tych podmiotach. Mając na uwadze powyższe proponujemy pełną usługę księgową kierowaną dla wszystkich organizacji, które poszukują profesjonalnego wsparcia w tym zakresie.

Oferujemy bieżące księgowanie dokumentów ale również działając wspólnie z prawnikami Kancelarii Prawnej GM Consulting oferujemy pełne wsparcie ekonomiczno – prawne.

Zapraszamy do skorzystania z księgowości dla Stowarzyszeń oraz Fundacji