Księga handlowa (pełna księgowość), jest złożonym procesem, który ma na celu tworzenie kompleksowej informacji na temat finansów firmy. Prowadzenie ksiąg handlowych to system ewidencji zdarzeń gospodarczych realizowany w oparciu ewidencję faktur sprzedażowych i kosztowych, ale również przepływów pieniężnych (przepływ środków pieniężnych na koncie i w kasie). Jest to proces skomplikowany, który rekompensuje poziom komplikacji dając przejrzysty obraz sprawozdawczy dla osób zarządzających przedsiębiorstwem. Oraz wiele możliwości kształtowania polityki finansowej przedsiębiorstwa dostosowując ją do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Co zyskujesz?
 • Przejmiemy odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości
 • Reprezentujemy klienta w trakcie kontroli US, ZUS i innych instytucji.
 • Doświadczenie kadry gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług
 • Połączenie obsługi księgowej i prawnej tworzy wyjątkową ofertę w której problemy klienta rozwiązywane są kompleksowo.
Dlaczego my, a nie konkurencja?
 • 14 lat doświadczenia kadry w prowadzeniu pionów finansowych w spółkach z o.o. i akcyjnych.
 • Kompetencje certyfikowane przez Stowarzyszenie księgowych w Polsce.
 • Doświadczenie w wyprowadzaniu firm z problemów finansowych.
 • Doświadczenie w przekształceniu spółek i działalności gospodarczych.
 • Usługi połączone z wsparciem Kancelarii Prawnej.

Przedstawione powyżej kompetencje połączone z wsparciem prawników Kancelarii Prawnej GM Consulting gwarantują najwyższą jakość usług, oraz komfort kompleksowego doradztwa ekonomiczno prawnego dzięki któremu nie musicie Państwo odrębnie rozmawiać z prawnikiem, a odrębnie z księgowym.

PROWADZENIE KSIĄG RACHUKOWYCH I RAPORTOWANIE

Obejmuje prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości w tym:

 • Dekretowanie i przygotowywanie dokumentów źródłowych do wprowadzenia do systemu księgowego.
 • Zapisywanie transakcji finansowych w systemie księgowym.
 • Prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych (w tym ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych).
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczanie kosztów odroczonych w czasie.
 • Sporządzanie i drukowanie miesięcznych zestawień obrotów i sald.
 • Sporządzanie i drukowanie miesięcznych zestawień zapisów w księgach.
 • Sporządzanie rejestrów podatkowych VAT.
 • Przygotowywanie deklaracji VAT-7(K), VAT-UE i dostarczanie do odpowiedniego Urzędu Skarbowego w terminach wymaganych przepisami podatkowymi.
 • Sporządzenie dokumentacji podatkowych dla potrzeb PIT lub CIT w obowiązujących prawem terminach.
 • Sporządzanie okresowych raportów finansowych: Rachunku Wyników oraz Bilansu w terminie określonym z KLIENTEM.
 • Przekazywanie okresowych informacji o stanie rozrachunków z odbiorcami i dostawcami w terminie określonym z KLIENTEM.
 • Prowadzenie archiwum dokumentów z roku bieżącego i roku poprzedniego bieżący rok obrotowy.
USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM ROKU PODATKOWEGO OBEJMUJĄ:
 • Przeprowadzenie procedur księgowych związanych z zamykaniem roku obrotowego i otwieraniem nowego roku obrotowego.
 • Analiza kont za okres podatkowy.
 • Przekazanie PODATNIKOWI wytycznych dotyczących inwentaryzacji składników majątku
  Przeprowadzenie potwierdzenia sald.
 • Sporządzenie i wydrukowanie rocznego zestawienia obrotów i sald.
 • Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o rachunkowości.

Za najwyższą jakość powierzonych mam ksiąg handlowych odpowiadają pracownicy posiadający cztery stopnie certyfikacji zawodu księgowego włącznie z certyfikatem Dyplomowany księgowy wydane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Ponad 14 lat doświadczenia zawodowegow kierowaniu pionami finansowymi w spółkach kapitałowych (Spółki z o.o.,  Spółki Akcyjne) stanowiska: członków zarządu, głównych księgowych, dyrektorów finansowego lub stanowiska łączące te funkcje w spółkach. Posiadający doświadczenie w realizacji takich zagadnień jak:przekształcenie spółek z o.o. w akcyjne oraz wyprowadzanie firm z problemów ekonomicznych – głównie spółek prawa handlowego.