BIEŻĄCE PROWADZENIE RYCZAŁTOWEJ EWIDENCJI PRZYCHODÓW

Obejmuje prowadzenie dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w tym:

 • Sprawdzenie i przygotowywanie dokumentów źródłowych do wprowadzenia do systemu księgowego.
 • Zapisywanie transakcji finansowych w systemie księgowym.
 • Prowadzenie ewidencji przychodów PODATNIKA, ewidencji środków trwałych i niematerialnych.
 • Sporządzanie i drukowanie miesięcznych wydruków księgi.
 • Sporządzanie rejestrów podatkowych VAT, przygotowywanie deklaracji VAT-7(K), VAT-UE i dostarczanie do odpowiedniego Urzędu Skarbowego w terminach wymaganych przepisami podatkowymi.
 • Sporządzenie dokumentacji podatkowych dla potrzeb PIT i sprawozdawczości statystycznej w obowiązujących prawem terminach.
 • Sporządzanie miesięcznych podsumowań obrotów Księgi podatkowej oraz podsumowań przychodów właściciela Ewidencja z VAT/bez VAT.
 • Prowadzenie archiwum dokumentów z roku bieżącego i roku poprzedniego bieżący rok obrotowy.

USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM ROKU PODATKOWEGO:

 • Przekazanie PODATNIKOWI wytycznych dotyczących inwentaryzacji składników majątku, analiza zapisów za okres podatkowy.
 • Wydrukowanie i zbroszurowanie ewidencji za cały rok podatkowy.
 • Przygotowanie i przekazanie PODATNIKOWI szczegółowych danych potrzebnych z działalności gospodarczej podatnika potrzebnych do rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.