Restrukturyzacja, procesy naprawcze przedsiębiorstw

Brak zdolności do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki otoczenia jest źródłem kryzysu zagrażającego funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Prowadzenie procesów restrukturyzacyjnych stanowi istotny warunek nie tylko przetrwania, ale również kształtowania pozycji konkurencyjnej.

Wraz ze specjalistami reprezentującymi Kancelarię Prawną GM Consulting oferujemy realizację procesów restrukturyzacyjnych, która obejmuje:

  • przekształcenia własnościowe,
  • przekształcenia formalno-prawne,
  • analizę i optymalizacje funkcjonujących procesów,
  • ocenę lub przygotowanie planów inwestycyjnych,
  • określenie i pozyskanie źródeł finansowania,
  • analizę kosztów,
  • przekształcenia formalno-prawne,
  • negocjacje w imieniu dłużników,
  • wprowadzanie nowych strategii.

W ramach działalności restrukturyzacyjnej Kancelaria Prawna GM Consulting reprezentuje również swoich mocodawców posiadających problemy finansowe. Negocjując w ich imieniu restrukturyzację posiadanego zadłużenia.