Przygotowanie profesjonalnego biznes planu

Zespół specjalistów Optimum CG Sp. z o.o. przygotuje profesjonalny biznes plan. Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie tworzenia dokumentów niezbędnych  przy ubieganiu się o kredyt, dotacje, poszukującym inwestora czy też potrzebującym profesjonalnej analizy opłacalności planowanych inwestycyjnych. Każdy stworzony biznes plan jest efektem rzetelnej i obiektywnej analizy planowanego przedsięwzięcia przeprowadzonej w ścisłej współpracy z Klientem. Nasz sukces to pozytywnie rozpatrzone wnioski o udzielenie dotacji i powodzenie planowanych przedsięwzięć.

Tworzymy biznes plany na potrzeby:

  • Uzyskania dotacji na otwarcie działalności gospodarczej.
  • Uzyskania dotacji na otwarcie spółdzielni socjalnej.
  • Uzyskania dotacji unijnej (biznes plan lub studium wykonalności inwestycji).
  • Uzyskania kredytów inwestycyjnych.
  • pozyskania inwestorów.
  • Oceny planowanych inwestycji (na potrzeby własne).

Kluczowym w procesie tworzenia biznes planu jest ścisły kontakt z Klientem, kiedy wyjaśniamy wszystkie wątpliwości, służymy swoją radą i doświadczeniem co gwarantuje najwyższą jakość przygotowanego materiału. Przygotowany biznes plan Klient otrzymuje w formie elektronicznej i drukowanej.

Warunki płatności i cena biznes planu i warunki płatności ustalane są zawsze indywidualnie z każdym Klientem i uzależniona jest od poziomu skomplikowania i pracochłonności.