Rejestracja nowej spółki z o.o. w 7 dni roboczych na terenie całego kraju.

Przygotujemy dokumenty, przeprowadzimy rejestrację. Otrzymacie Państwo KRS, NIP i REGON. Spółka gotowa do prowadzenia działalności działalności.

Jeżeli ktoś oferuje krótszy czas rejestracji, proszę zapytać czy pilotuje również nadanie numeru REGON i NIP

Dodatkowo pomagamy w uzyskaniu licencji i pozwoleń w związku z prowadzoną działalnością
Rozpoczęcie Działalności

Wizja załatwiania zawiłych formalności mnogości dokumentów niezbędnych do wypełnienia, często prowadzi do jego chaosu organizacyjnego i poczucia bezsilności.

Naszą misją jest umożliwienie Państwu skupienia się na tym co najważniejsze, czyli na pomysłach i rozwoju. Optimum CG oferuje kompleksowe doradztwo prawne i organizacyjne. Przeprowadzamy wszelkie czynności związane z przygotowaniem koniecznej dokumentacji i przekazaniem jej odpowiednim instytucjom.
Oferujemy:

  • We współpracy z Kancelarią Prawną GM Consulting przygotujemy umowę spółki, umowę zbycia udziałów i inne dokumenty rejestracyjne spółek funkcjonujących na rynku,
  • Uzyskując pełnomocnictwo w imieniu klienta złożymy niezbędne dokumenty i wnioski we właściwych urzędach i instytucjach, uzyskując stosowne decyzje administracyjne
  • Ustalimy dogodny termin obsługi notarialnej i prawnej, niezbędnej do przeprowadzenia transakcji.

Dodatkowo obcokrajowcom chcącym założyć S-kę

  • Zapewniamy obsługę tłumacza (jeżeli nie mówimy w danym języku),
  • Tymczasowego adresu siedziby zgodnie z wymogami prawa miejscowego.
  • Obcokrajowcom chcącym założyć spółkę w Polsce. Po dokonaniu niezbędnych uzgodnień telefonicznie e-mail-owo poprzez Skype, wszystkie formalności związane z podpisaniem aktu notarialnego i rejestracji Spółki w KRS zrealizujemy podczas dwudniowego pobytu w Rzeszowie.