Optimum CG oferuje kompleksowe doradztwo prawne i organizacyjne. Przeprowadzamy wszelkie czynności związane z przygotowaniem koniecznej dokumentacji i przekazaniem jej odpowiednim instytucjom.

Oferujemy:

  • We współpracy z Kancelarią Prawną GM Consulting przygotujemy umowę spółki, umowę zbycia udziałów i inne dokumenty rejestracyjne spółek funkcjonujących na rynku,
  • Uzyskując pełnomocnictwo w imieniu klienta złożymy niezbędne dokumenty i wnioski we właściwych urzędach i instytucjach, uzyskując stosowne decyzje administracyjne
  • Ustalimy dogodny termin obsługi notarialnej i prawnej, niezbędnej do przeprowadzenia transakcji.

Dodatkowo obcokrajowcom chcącym założyć S-kę

  • Zapewniamy obsługę tłumacza (jeżeli nie mówimy w danym języku),
  • Tymczasowego adresu siedziby zgodnie z wymogami prawa miejscowego.

Obcokrajowcom chcącym założyć spółkę w Polsce. Po dokonaniu niezbędnych uzgodnień telefonicznie e-mail-owo poprzez Skype, wszystkie formalności związane z podpisaniem aktu notarialnego i rejestracji Spółki w KRS zrealizujemy podczas dwudniowego pobytu w Rzeszowie.