Zarządzanie Płatnościami

Często okazuje się, że mimo zysku widniejącego w księgach, realia finansowe firmy wygląda zupełnie inaczej. W procesie odzyskiwania należności najważniejszym jest czas. Jak dane statystyczne Związku windykacji Polskiej jak i nasze wieloletnie doświadczenie w windykacji należności dowodzą jednoznacznie upływ czasu wiąże się ze spadkiem skuteczności w odzyskiwaniu należności. Nasze usługi na życzenie klienta rozszerzamy o kontrolę spływu należności. Doświadczenie pracowników Firmy Windykacyjnej i Kancelarii Prawnej GM Consulting pozwoli podnieść terminowość spływu należności o raz ograniczyć do minimum ryzyko handlowe w zawieranych transakcji. Zachęcamy również do zapoznania się ze stronami pozostałych podmiotów grupy.

Centrum Kształcenia Kadr OPTIMUM CG
Firma Windykacyjna KP GM Consulting.
Kancelaria Prawna GM Consulting.