Zbliża się okres rozliczenia PIT za rok 2014. Nasza oferta dotyczy:

Rozliczenia roczne PIT ze wszystkimi odliczeniami.

Oferta Rozliczenia rocznego PIT, skierowana jest do osób które były zatrudnione w oparciu o: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, z tytułu pracy za granicą lub prowadzących działalność gospodarczą. Osób rozliczających się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub samotnie wychowujących dzieci.

Rozliczenia wykonujemy po dostarczeniu do siedziby firmy lub po otrzymaniu dokumentów za pośrednictwem poczty e-mail

Cena podstawowa dotyczy jednego źródła dochodu PIT-11:

  • rozliczenie indywidualne -50zł
  • rozliczenie ze współmałżonkiem -50zł
  • każde dodatkowe źródło dochodu -5zł
  • odliczenia (Internet, dzieci, krew, rehabilitacja) –w cenie
  • wydruk PIT-u w 2 kopiach – w cenie

Poza PIT-ami 11, na nasz adres mailowy proszę przysłać nr PESEL (również dzieci jeżeli mają być odliczenia za dzieci), informację o Państwa urzędzie skarbowym, informację czy rozliczenie ma być wspólne z małżonkiem lub dla osób samotnie wychowujących dzieci, adres zamieszkania i nr KRS instytucji gdzie ma być przekazany 1%. (Jeżeli ma zostać dokonane odliczenie).

W przypadku rozliczenia działalności gospodarczej proszę o przesłanie PIT-B wraz z kopiami deklaracji ZUS P DRA, wyliczeniami zaliczek na podatek w ciągu roku, opłatami za ZUS i podatek dochodowy.

Czas realizacji – do dwóch dni roboczych liczonych od otrzymania wpłaty na konto lub wpłaty w siedzibie Biura rachunkowego Optimum CG:

Optimum CG Sp. z o.o.
ul. Trembeckiego 11a,  (VI piętro)
35-234 Rzeszów

Tel. +48 17 28 38 200
Fax +48 17 28 38 201
kom +48 726 001 736
mail: agnieszkat@optimumcg.pl

Wyślij e-mail lub zadzwoń i zapytaj współpracę lub inne promocje i rabaty.